kød

Kære Erhard Olsen

 

Du har sendt en forespørgsel om indførsel af fødevarer til en færøsk forening.

 

I forhold til bekendtgørelse nr. 406 af 9. april 2019 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (veterinærkontrolbekendtgørelsen for fødevarer) kan en privat person indføre samsendinger til flere personer, hvis det sker i overensstemmelse med stk. 1. I stk. 1 punkt 2 er angivet, at sendingen skal sendes direkte til én af personerne på den krævede liste.

Du oplyser, at sendingen vil komme ind i DK sammen med en god ven. Det vil sige, at sendingen ikke sendes, hvorfor den, jf. §41 stk. 1, ikke umiddelbart kan betragtes som en samsending.

 

Der vil i stedet være tale om, at jeres ven laver en privat indførsel. I forhold til gældende regler må man som privatperson maksimalt indføre 10 kg kød fra Færøerne. Når der er tale om en privat indførsel, er det indførte strikt til eget brug.

 

Den måde, som I ønsker de færøske fødevarer indført på, kan ikke umiddelbart betragtes som en samsending, men vil blive betragtet som en privat indførsel og færøske fødevarer til jeres foreningsmedlemmer kan derfor ikke indføres på denne måde.

 

 

Venlig hilsen

Susanne Netterstrøm
Sektionsleder l Fødevare Sjælland / Fyn
+45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | fvst.dk/kontakt | www.fvst.dk

 

 

 

Fødevarestyrelsen kan anvende personoplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og adresse.  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik

Total Page Visits: 37 - Today Page Visits: 1