Privat ind- og udførsel af fødevarer

Privat ind- og udførsel af fødevarer

Se her om du som privatperson kan tage fødevarer med hjem fra udlandet – det afhænger af, hvad du vil tage med, og hvor du indfører det fra.

​​​​Der er regler for, hvilke fødevarer m.v. du som privatperson må have med hjem/indføre til Danmark, fx hvis du har været på ferie i udlandet. 

Står du i lufthavnen og kommer i tvivl om, hvorvidt du har købt varer, der er ulovlige at indføre, så henvend dig til toldmyndighederne i lufthavnen eller ved grænsen. Har du ulovlige produkter, vil de blive fjernet og destrueret. Hvis toldmyndighederne i stedet selv konstaterer, at du forsøger at indføre ulovlige fødevarer, vil dette blive politianmeldt. Ulovlig indførsel af animalske produkter kan straffes med bøde.

Hvis du vil indføre fødevarer til omsætning (import eller samhandel), skal du være registreret som importør i Fødevarestyrelsen. ​Læs mere her:
Import og samhandel af fødevarer  

 
 

Privat indførsel af animalske fødevarer mm. fra Færøerne, Grønland og Island: 

​Kød (bortset fra frølår og tarme), mælk
samt produkter af kød eller mælk
​Højst 10 kg pr. person   
​Modermælkserstatning i pulverform, babymad og
specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager¹)
​Højst 10 kg pr. person   
​Rensede ferske fisk, tilberedte eller forarbejdede fiskevarer    ​Ingen
begrænsninger 
​Levende muslinger/østers, æg, ægprodukter, honning,
snegle eller frølår
​Højst 10 kg pr. person   
​Døde dyr eller dele heraf omfattet af KN-kode 0511​Højst 10 kg pr. person   
​Forarbejdet foder til hunde, katte og fritter (fx tyggeben,
dåsefoder og blandinger, som indeholder kød eller mælk)
​Højst 10 kg pr. person   
​Specialfoder til hunde, katte og fritter, der er påkrævet af
medicinske årsager ¹)
​Højst 10 kg pr. person   
¹) Betingelser, der skal være opfyldt: Der skal være tale om færdigpakkede mærkevare-beskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger, som ikke skal opbevares på køl før åbningen. Emballagen skal være ubrudt, medmindre produktet er i brug.
flickr
Facebook
Total Page Visits: 1208 - Today Page Visits: 4

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.