Plattur

Privat ind- og udførsel af fødevarer

Privat ind- og udførsel af fødevarer

Se her om du som privatperson kan tage fødevarer med hjem fra udlandet – det afhænger af, hvad du vil tage med, og hvor du indfører det fra.

​​Der er regler for, hvilke fødevarer m.v. du som privatperson må have med hjem/indføre til Danmark, fx hvis du har været på ferie i udlandet. 

Står du i lufthavnen og kommer i tvivl om, hvorvidt du har købt varer, der er ulovlige at indføre, så henvend dig til toldmyndighederne i lufthavnen eller ved grænsen. Har du ulovlige produkter, vil de blive fjernet og destrueret. Hvis toldmyndighederne i stedet selv konstaterer, at du forsøger at indføre ulovlige fødevarer, vil dette blive politianmeldt. Ulovlig indførsel af animalske produkter kan straffes med bøde.

Hvis du vil indføre fødevarer til omsætning (import eller samhandel), skal du være registreret som importør i Fødevarestyrelsen. ​Læs mere her:
Import og samhandel af fødevarer  

 
 
 
(gælder også Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino og Schweiz samt fiskevarer fra Færøerne, Grønland og Island)
 

Du kan indføre animalske fødevarer fra andre EU-lande til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning, hvis du indfører fødevarerne i din egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen, eller hvis du modtager fødevarerne som pakker.

Fødevarerne skal være bestemt til eget brug.

OBS Hvis der er udbrud af smitsomme dyresygdomme, kan der være fastsat restriktioner for den private indførsel af animalske produkter. Fødevarestyrelsen anbefaler, at du orienterer dig på siden Husdyrsygdomme i udlandet.

Veterinærmyndighederne i de enkelte EU-lande har den sidste nye information om eventuelle udbrud af dyresygdomme i deres område.​

 

Aktuelle anbef​​alinger

På grund af forekomst eller udbrud af smitsomme dyresygdomme advarer Fødevarestyrelsen stærkt imod, at du indfører fødevarer eller andre produkter af de dyrearter, der er nævnt nedenfor under de enkelte lande. 
 
Bulgarien
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Estland
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Italien (Sardinien)
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Letland
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest, Klassisk Svinepest)
 
Litauen
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Polen
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
Rumænien
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Slovakiet
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Tjekkiet
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest) 
 
Tyskland
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest) 
 
Ungarn
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest) 
 
 
(For indførsel fra Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino og Schweiz samt fiskevarer fra Færøerne, Grønland og Island, se ovenfor).
 
Skematisk oversigt over reglerne for privat​ indførsel af animalske produkter fra tredjelande, jf. Forordning (EF) nr. 2019/2122: 

Animalske fødevarer

​Tilladt mængde

​Kød (bortset fra frølår og tarme), mælk
samt produkter af kød eller mælk

​Ikke tilladt2)
​Modermælkserstatning i pulverform, babymad og
specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager ¹)
​Højst to kg pr. person
​Rensede ferske fisk, tilberedte eller forarbejdede fiskevarer​Højst 20 kg pr. person eller  én fisk uanset vægt²)
​Levende muslinger/østers, æg, æg produkter, honning, snegle eller frølår​Højst to kg pr. person

​Animalske produkter bestemt til selskabsdyr

​Tilladt mængde

​Døde dyr eller del af døde dyr omfattet af KN-kode 0511​Ikke tilladt
​Forarbejdet foder til hunde, katte og fritter (fx tyggeben,    dåsefoder og blandinger, som indeholder kød eller mælk)​Ikke tilladt
​Specialfoder til hunde, katte og fritter, der er påkrævet af
medicinske årsager ¹)
​Højst to kg per person
 
¹) Betingelser, der skal være opfyldt: Der skal være tale om færdigpakkede, mærkevare-beskyttede produkter, som er beregnet til direkte salg til den endelige forbruger, og som ikke skal opbevares på køl før åbningen. Emballagen skal være ubrudt, medmindre produktet er i brug.
²) Der gælder ingen mængdebegrænsning ved indførsel af fisk og fiskevarer fra Færøerne, Grønland eller Island. Se tabel nedenfor for særregler for disse lande
OBS! Hvis der er udbrud af smitsomme dyresygdomme i et tredjeland, kan der være fastsat restriktioner for import af animalske produkter. I disse tilfælde er privat indførsel heller ikke tilladt. Du kan se de aktuelle importrestriktioner i Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner.
 

Privat indførsel af animalske fødevarer mm. fra Færøerne, Grønland og Island:

 

​Kød (bortset fra frølår og tarme), mælk
 samt produkter af kød eller mælk
​Højst 10 kg pr. person   
​Modermælkserstatning i pulverform, babymad og
 specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager¹)
​Højst 10 kg pr. person   
​Rensede ferske fisk, tilberedte eller forarbejdede fiskevarer    ​Ingen
begrænsninger 
​Levende muslinger/østers, æg, æg produkter, honning,
 snegle eller frølår
​Højst 10 kg pr. person   
​Døde dyr eller dele heraf omfattet KN-kode 0511​Højst 10 kg pr. person   
​Forarbejdet foder til hunde, katte og fritter (fx tyggeben,
 dåsefoder og blandinger, som indeholder, kød eller mælk)
​Højst 10 kg pr. person   
​Specialfoder til hunde, katte og fritter, der er påkrævet af
 medicinske årsager ¹)
​Højst 10 kg pr. person   
¹) Betingelser, der skal være opfyldt: Der skal være tale om færdigpakkede mærkevare-beskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger, som ikke skal opbevares på køl før åbningen. Emballagen skal være ubrudt, medmindre produktet er i brug.

Se i øvrigt bestemmelserne i Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, herunder de særlige danske bestemmelser vedrørende samsending og forsendelser til foreninger fra Færøerne og Grønland, samt i Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avls materiale og animalske nonfood-produkter m.v.
 
 
 
Kategorier
flickr
Facebook
Total Page Visits: 1424 - Today Page Visits: 2

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.